Rozmowy o przyszłości osób niepełnosprawnych

Rozmowy o przyszłości osób niepełnosprawnych

24 września b.r. na zaproszenie Pani Bożeny Kowalczykowskiej, Wiceprezydenta Głogowa w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zainicjowane przez Przewodniczącą Zarządu PSOUU Jadwigę Paliga w sprawie powołania w Głogowie rodzinnego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczyli w nim m.in.: Andrzej Koliński- Przewodniczący Rady Miejskiej, Barbara Mareńczak-Piechocka – Radna, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Krystyna Piasecka-Olejniczak- Dyrektor PCPR, Andrzej Mazur- Dyrektor MOPS, Mirosław Dąbrowski – Prezes SM „Nadodrze”, Adam Butyński i Marek Rychlik – Dyrektorzy ZGM, Urszula Murzyńska- Prezes Stowarzyszenia „Dom w Głogowie”, S.Małgorzata Malska- Cisi Pracownicy Krzyża, Agnieszka Zalewska-Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa, Sabina Staszak-Olszewska- DPS „Magnolia”, Beata Stachak i Bożena Paszkowska – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM, J.Paliga i Anna Wójcik (PSOUU).
Przeprowadzona w tym gronie dyskusja potwierdziła, iż wybudowanie rodzinnego domu dla osób z niepełnoprawnością jest potrzebne. Próbowano wypracować rozwiązania, aby dom generował jak najmniej kosztów utrzymania oraz debatowano z jakich źródeł pozyskać środki na budowę takiego miejsca w Głogowie.
PSOUU ma nadzieję, że spotkanie zaowocuje dalszymi pomysłami i rozwiązaniami, aby zapewnić dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną przytulne, bezpieczne i rodzinne miejsce, w którym będą mogli zamieszkać.
Planowane jest powołanie zespołu, który podejmie kolejne działania w tym zakresie.

Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.
Nie znaleziono zdjęć spełniających Twoje kryteria wyszukiwania.