OWR

II okres realizacji projektu pn. „ OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)”

 DOFINANSOWANIE w okresie od 01.04.2023r do 31.03.2024r: 310 992,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 517,00zl

W II okresie realizacji projektu uczestniczy 30 osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Terapia zajęciowa
  • Terapia psychologiczna
  • Choreoterapia
  • Biofeedback i RehaCom
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia komputerowe
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Muzykoterapię
  • Spotkania integracyjne

Kontakt:

Ul. Norwida 3/1

67-200 Głogów

Beata Sławęcka- koordynator projektu.

Tel: 721 014 900

Mail: beataslawecka@vp.pl

 Udział  w projekcie jest bezpłatny.