Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę audytu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez AKCEPT Biuro Biegłych rewidentów Sp. z o.o. z Konina.
Szczegóły wyboru w poniższym załączniku.

Wybór oferty audytu.pdf