Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” ? Pracownia muzyczno-teatralna – instruktor i choreoterapia ?

Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” ? Pracownia muzyczno-teatralna – instruktor i choreoterapia ?
?Instruktorem w naszej pracowni jest pani Marlena Menia Mandziuk, zwana Wiewiórą- pedagog (oligofrenopedagog), certyfikowany instruktor choreoterapii z elementami arteterapii, wrażliwiec, animator, ognista twórcza dusza, inicjatorka i inspiratorka. Kocha taniec/ruch (autentyczny, intuicyjny, improwizowany) oraz sztukę czyli arteterapię, w tym szczególnie choreoterapię. Uwielbia kontakt z naturą, chodzić boso, gapić się w chmury, leżeć w trawie, tworzyć rękodzieło odważnie odkrywać nowe lądy.. Uczestniczka warsztatów, kursów, szkoleń z zakresu działań plastycznych i arte, ruchu/tańca, świadomości ciała i pracy z nim, teatru, muzykoterapii oraz animacji. Ponadto pasjonuje się grą na instrumentach etnicznych (bębny afrykańskie, kalimba itp.), Rav Vast oraz, kuglarstwem, hand made.
?Choreoterapia – jedna z technik arteterapii, w której głównym elementem terapeutycznym jest taniec Termin choreoterapia wywodzi się z języka greckiego „choreia” – taniec i „therapeia” – lec zenie, terapia. Jest to aktywna forma pracy z ciałem wyrażana poprzez ruch przy muzyce, ale nie tylko. Bogaty wachlarz możliwości i wszechstronne oddziaływanie oddaje jej wielowymiarowy charakter – oddziałuje bowiem na sferę emocjonalną, motoryczną, poznawczą i społeczną. Taniec zaspokaja te naszą naturalną potrzebę, daje przestrzeń do eksperymentowania i improwizowania, poznawania i próbowania różnych możliwości ruchowych, otwiera nasz wewnętrzny świat, daje możliwość przeżywania i odkrywania własnych uczuć, rozładowania zablokowanych emocji, uwalniania napięć z ciała, wyrażania siebie poza słowami, swobodnej ekspresji Wszystko to stwarza możliwość osiągania harmonii ciała i umysłu.
?CO robimy na zajęciach?
– łączymy ruch z działaniami plastycznymi m.in. tworzenie różnego rodzaju map np. mapy myśli związanych z zainteresowaniami, własną osobą, mocnymi stronami, mapa pozytywnych słów/wzmocnień, rozwijające wyobraźnię np. wyjście z linii, malarskie – malowanie bez brudzenia, wyklejanie, kolorowanie gotowych mandali itp.
– elementy pracy z ciałem – ćwiczenia oddechowe (w tym oddychanie nosem), wizualizacja, automasaż, skan ciała, uchwyt czołowo-potyliczny, palming, pozycja mocy itp
– zajęcia muzyczno-ruchowe, tańce integracyjne,
tańce w kręgu, rozgrzewka ruchowa, mowa ciała, gestykulacja, praca nad mimiką twarzy, emocje, ćwiczenia rozciągające, taniec
z rekwizytem, swobodna ekspresja ruchowa, rozluźnianie ciała, taniec strukturalny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA