Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?”? Pracownia muzyczno-teatralna – po co??

Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?”? Pracownia muzyczno-teatralna – po co??
Pracownia muzyczno-teatralna jest najmłodszą z pracowni w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej.
?Twórczość jest pierwotną potrzebą rozwoju człowieka, stąd sztuka towarzyszy mu od zarania dziejów. Językiem sztuki może mówić bowiem każdy. Działania twórczo-artystyczne z zakresu arteterapii wpływają holistycznie na rozwój osoby z niepełnosprawnościami.
?Nie tylko dotyczy to rozwoju i pozytywnego wpływu na ciało te fizyczne i emocjonalne, ale również na ich umysł i związane z nim procesy, postrzeganie siebie i świata. Muzyka i teatr w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki – tańcem, ruchem, filmem, rzeźbą,
literaturą, działaniami plastycznymi oraz elementami pracy z ciałem mają ogromne znaczenie terapeutyczne w rehabilitacji osób
z niepełnosprawnościami.
?Zadaniem pracowni muzyczno-teatralnej jest nie tylko rozwijanie zdolności twórczych uczestników, aktywizowanie ich do podejmowania działań w zakresie prezentowania swoich umiejętności, autoprezentacji, treningu zachowań akceptowanych społecznie czy działań kreatywnych, ale co ważniejsze – rozwijanie umiejętności komunikatywnych (rozwijanie umiejętności interpersonalnych, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, określanie, wyrażanie swoich potrzeb i emocji, przełamywanie własnej nieśmiałości), rozładowanie emocji i napięć, budowanie
poczucia własnej wartości, poczucia sprawstwa, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.
?Jest to możliwe dzięki różnorodności ćwiczeń, form i metod, co stwarza doskonałe warunki na większe prawdopodobieństwo zrealizowania potrzeb fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i społecznych uczestników warsztatu, wspiera rehabilitację, wpływa pozytywnie na kondycję psychofizyczną. Ponadto działania podejmowane w pracowni muzyczno-teatralnej przyczyniają się do wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych, wyrabiania zaradności życiowej, zwiększenia świadomości siebie i swojego ciała, zachowania adekwatnego do sytuacji, do rozwijania poczucia obowiązku, odpowiedzialności ,kompetencji zawodowych tj odpowiedzialności za powierzone zadanie, stanowisko pracy, wytrwałość, systematyczność.
? Zastosowanie wielu różnorodnych form pracy w pracowni muzyczno-teatralnej nie tylko uatrakcyjnia proces terapeutyczny, ale również pobudza gotowość i chęć do podejmowania działań. Teatr, muzyka, taniec/ruch, elementy pracy z ciałem, film i terapia współtworzą doskonałą możliwość zmiany jakości życia osób z niepełnosprawnością, są ciekawym i wartościowym sposobem pracy z tą grupą osób.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA