RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie z siedzibą w Głogowie
  ul. Perseusza 9.
 2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres mailowy: iod@psoni.glogow.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

    – wypełnienia obowiązków prawnych Administratora,

    – realizacji umów,

    – w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu
      określonym  w treści zgody.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii;
 • prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy są nieprawidłowe;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do usunięcia danych (tzw. bycia zapomnianym);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności