II edycja Ośrodka Wsparcia Rodzin

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie rozpoczęło następną edycję  projektu pn. „OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)” dofinansowany ze środków PFRON. Koordynatorem projektu jest Beata Sławęcka.

Projekt trwa od kwietnia 2017r. do marca 2019r, skierowany jest do 30 osób z niepełnosprawnością w tym dzieci i młodzieży z terenu powiatu głogowskiego i polkowickiego. Projekt ten umożliwi uczestnikom nabycie nowych umiejętności i przygotuje do niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach projektu zaplanowane zostały 2 etapy rekrutacji na początku każdego okresu finansowania.
Podczas I etapu zrekrutowanych zostanie 20 osób, spełniających kryteria formalne i projektowe.
Każdy zrekrutowany uczestnik weźmie udział w kompleksowej diagnozie na podstawie której opracowane zostanie IPD ze wskazaniem form wsparcia, w których będzie uczestniczył beneficjent.

Zatem Indywidualny Plan Działania da uczestnikowi szanse skorzystania z:

– terapii psychologicznej;

– terapii zajęciowej;

– terapii logopedycznej;

– treningu umiejętności społecznych (TUS);

– muzykoterapii grupowej;

– RehaComu i biofeedbackku;

– zajęć komputerowych;

-spotkań  integracyjnych.

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne!

Rekrutacja trwa, osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Uwierz w swoje możliwości i skontaktuj się z nami!

  1. b) pod nr  telefonu: 609 105 440, 76 836 57 34
  2. c) w biurze projektu poniedziałek- środa – czwartek od15:00-17:00  NORWIDA 3 GŁOGÓW