?Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” ?

?Z cyklu „Co w pracowniach piszczy?” ?
Pracownia krawiecka – jedna z najstarszych pracowni w warsztacie. Instruktorem jest Pani Sylwia Stępień.
?Celem zajęć w pracowni krawieckiej jest rozwijanie wyobraźni i poczucia samodzielności przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.
?Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, stanowisko pracy oraz umiejętności wykonywania pracy grupowej i indywidualnej. Nabyte umiejętności mają doprowadzić do osiągnięcia przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikających z życia codziennego.
?W pracowni nabywane i rozwijane są m.in. takie umiejętności jak szycie, cięcie, krojenie, wyszywanie, wycinanie szablonów z papieru i przenoszenie ich na materiał itp lub na filc czy posługiwanie się sprzętem w pracowni krawieckiej.
?Wszystkie te czynności usprawniają precyzję rąk i palców, ćwiczą koordynacje wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość oraz opanowują podstawowe operacje technologiczne. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej.