KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie z siedzibą w Głogowie
  ul. Perseusza 9.
 2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres mailowy: iod@psoni.glogow.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

    – wypełnienia obowiązków prawnych Administratora,

    – realizacji umów,

    – w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu
      określonym  w treści zgody.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii;
 • prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy są nieprawidłowe;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do usunięcia danych (tzw. bycia zapomnianym);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.