Self adwokaci

Self-adwokatura to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.
Większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nie jest słuchanych, sprawują oni niewielką kontrolę nad własnym życiem, nie są traktowani z szacunkiem.
Często wynika to z niedoceniania ich umiejętności. Wielu członków rodzin i profesjonalistów nadal postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną jak dzieci i nie pozwala im
na swobodę w podejmowaniu decyzji, popełniania błędów i uczenia się sprawowania większej kontroli nad własnym życiem.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wierzy, że większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną ma możliwości do tego, by uczestniczyć w życiu społecznym. W interesie wszystkich jest by rozwijać ich umiejętności, aby nie pominąć ich pozytywnego wkładu w różnorodność naszego społeczeństwa. Grupy self-adwokatów istnieją już prawie we wszystkich krajach europejskich. Pojawiły się nowe profesje – osoby wspierające i tzw. facylitatorzy, którzy rozwinęli umiejętności i podejście w taki sposób, by asystować w autonomicznym rozwoju self-adwokatów. To pokazuje jak ważny jest ruch self-adwokatów, który rozwija się w ostatnich latach. Wiele lokalnych grup self-adwokatów jest zrzeszonych w Europejskiej Platformie Self-Adwokatów działającej w ramach Inclusion Europe.
Spontaniczna grupa Self Adwokatów w PSONI Kole w Głogowie powstała w 2007r. ze względu na zapotrzebowanie innego rodzaju rozwoju uczestników. Liczyła ona 6 osób.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie wynikły od samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które miały potrzebę wyrażania swojej opinii, rozmów, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami itp. Zarząd Główny PSONI również bardzo promował Self-adwokaturę i namawiał do powoływania grup. Spośród większej ilości osób zostało wybranych kilka, które chciały pogłębiać swoją wiedzę z zakresu praw człowieka, praw osób niepełnosprawnych itp. Spotkania Self Adwokatów odbywały się raz w miesiącu przy udziale osoby wspierającej.
Na zajęciach poruszane były m.in. takie tematy jak:
1. Istota niepełnosprawności i ograniczenia jakie się z tym wiążą
2. Pojęcie ubezwłasnowolnienia
3. Rodzaje i zapobieganie dyskryminacji
4. Prawa i obowiązki obywatela na podstawieni Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
5. Prawa osób niepełnosprawnych na podstawie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
6. Instytucja małżeństwa i macierzyństwo na podstawienie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
7. Osoba niepełnosprawna w pracy – Kodeks Pracy
8. Pisanie dokumentów aplikacyjnych na komputerze
9. Obsługa komputera i korzystanie z Internetu itp.
Czterech Self Adwokatów wzięło udział w specjalnie dla nich przygotowanym szkoleniu z prawnikiem. Odbyło się ono w dniach 9-12 października 2009r. w Łucznicy.
Poruszane były tam tematy zawiązane z prawami człowieka, zapobieganiem dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy poznali swoje prawa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mieli również okazję uczestniczyć w Konferencji pt.„ Pełen udział i pełna równość. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” prowadzonej przez innych Self Adwokatów. Poznali wielu ciekawych ludzi i nawiązali nowe przyjaźnie. Brali wspólnie udział w wieczorach integracyjnych, dyskotece ognisku itp. Oprócz zajęć z prawa, mieli także zajęcia artystyczne w pracowni ceramicznej i wikliniarskiej. Organizatorem szkolenia był Zarząd Główny PSONI.
Dnia 10.04.2013r. odbyło się w naszym Kole spotkanie z Self Adwokatami dotyczące Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych pt. „Mamy prawo! Konwencja oczami osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Self Adwokatów przedstawiła podstawowe zagadnienia dotyczące działalności grupy Self Adwokatów, ratyfikacji konwencji oraz podstawowych praw w niej zawartych.
1.10.2013r. na podstawie Regulaminu Platformy Self-Adwokatów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powołana została w Głogowie Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA). Powołało ją osiem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrały również spośród siebie lidera i jego zastępcę, oraz ustaliły wstępną tematykę spotkań. Od tego czasu grupa Self Adwokatów spotykała się we wtorki, minimum dwa razy w miesiącu. Uczestnicy spotkań chętnie podejmowali tematy swoich praw, rozmawiali o polityce i aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy itp. Uczyli się również korzystania z internetu i komputera, słuchali audycji przygotowanych przez inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Radiu SoVo.

 

DSC00248.JPG
DSC00253.JPG
DSC00255.JPG
DSC02235.JPG
DSC02236.JPG
DSC00261.JPG
DSC00234.JPG
DSC00237.JPG
DSC00236.JPG
DSC00240.JPG
DSC00242.JPG
DSC00243.JPG
DSC00247.JPG
DSC00248.JPG
DSC00253.JPG
DSC00255.JPG
DSC02235.JPG
DSC02236.JPG
DSC00261.JPG
DSC00234.JPG
DSC00237.JPG
DSC00236.JPG
DSC00240.JPG

 

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności