Projekt dla osób z Głęboką Niepełnosprawnością

Od 1 października2013-do 31 grudnia 2014r. PSOUU Koło w Głogowie realizowało projekt systemowy”Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ( w tym z zespołem Downa l/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”

Był to projekt innowacyjny ponieważ jeszcze nigdy nasze stowarzyszenie w Głogowie nie prowadziło tego typu działań kierowanych do osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.

Głównym zadaniem projektu było stworzenie warunków doświadczenia pracy dla 10 osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Na potrzeby projektu zatrudnione były 3 osoby. Jeden terapeuta i ze względu na konieczność indywidualnego wparcia beneficjentów jest jeszcze zatrudnionych 2 mentorów.

Zadaniem terapeuty było zaoferowanie beneficjentom możliwości bardzo prostego powtarzalnego działania przy indywidualnym wsparciu  którego efektem będzie wytworzenie  konkretnego produktu jakim jest podpałka do grilla, ogniska, pieca itp.

Aby obejrzeć materiał filmowy z TV Master wystarczy kliknąć na poniższy link:
http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=32247%2CROBIA-PODPALKIhttps%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F%3Fgws_rd%3Dcr&ei=EV6MUpfbFYrGtQaumYGoAw

Zachęcamy również do obejrzenia drugiego filmiku poświęconego realizacji projektu systemowego

http://www.youtube.com/watch?v=-Ka3HHh_A48&feature=em-upload_owner-smbtn