image-800x400

ARCHIWUM

Mieszkania Chronione

Mieszkania  chronione  są  alternatywnym  rozwiązaniem problemu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (w stosunku do DPS-u),  formą  środowiskowej  pomocy, głównie  dla  rodzin  nie  będących  w  stanie  zapewnić dzieciom potrzeb socjalnych, ani też z różnych przyczyn nie  mogących  pełnić  roli  opiekuńczej  i  wspierającej. Osobom   niepełnosprawnym   mieszkania   dają  szansę na niezależne, samodzielne na miarę ich możliwości życie i nabywanie […]

Czytaj więcej...

Centrum „DZWONI”

Od 1 listopada 2012r. PSONI Koło w  Głogowie realizowało projekt pt. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej u 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu głogowskiego. Realizowane w ramach projektu formy: Indywidualne i grupowe […]

Czytaj więcej...

Mieszkania Treningowe zakończone

Zakończyła się realizacja projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności” dofinansowanego ze środków PFRON. Projekt trwał od 01 stycznia 2014r. do 31 marca 2017 r. i skorzystały z niego w sumie 62 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjenci projektu brali udział w różnych treningach usamodzielniających, które poprawiły ich zaradność osobistą i samodzielność. Od kwietnia 2017 rusza kolejna […]

Czytaj więcej...

Ośrodek Wsparcia Rodzin

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie realizuje projekt pn. „OŚRODEK WSPARCIA RODZIN I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OWR)” dofinansowany ze środków PFRON. Koordynatorem projektu jest Magdalena Agaciak Projekt trwa od stycznia 2015 do 31 03.2017r, skierowany jest do 40 osób z niepełnosprawnością w tym dzieci i młodzieży z terenu powiatu […]

Czytaj więcej...

Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” nadal biorą udział w programie aktywizacji zawodowej, w związku z czym organizowane są dla nich różnego rodzaju warsztaty umiejętności praktycznych, podczas których poznają nowe czynności zawodowe. Aktualnie nasi podopieczni podzieleni na grupy, pod czujnym okiem opiekuna roznoszą ulotki promujące nasze Stowarzyszenie.  

Czytaj więcej...

Zajęcia integracyjne z uczniami SP nr. 10 w Głogowie

W środę 01.03.2017 Warsztaty Terapii zajęciowej Arka odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 10 w Głogowie. Dzieci zwiedziły wszystkie pracownie tematyczne a następnie wzięły udział w integracyjnych zajęciach plastycznych, podczas których razem z uczestnikami Warsztatów stworzyły piękne prace plastyczne.  

Czytaj więcej...

A tymczasem w WTZ „Arka”…

Czytaj więcej...

Aktywizacja zawodowa

Uczestnicy WTZ „Arka” w ramach zajęć z doradcami zawodowymi organizowane mają „próbki pracy”. Mają wówczas okazję zapoznać się z czynnościami zawodowymi wykonywanymi przez osoby pracujące na różnych stanowiskach.

Czytaj więcej...

Walentynki 2017

W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arka” odbyła się zabawa z okazji Walentynek. Uczestnicy wymienili się własnoręcznie wykonanymi kartkami walentynkowymi i bawili się przy dźwiękach muzyki.

Czytaj więcej...

Zabawa karnawałowo – walentynkowa OWR

W czwartek 9 lutego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” odbyła się karnawałowo – walentynkowa impreza integracyjna. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście z Mieszkań Chronionych i Mieszkań Treningowych. Zabawę rozpoczęły warsztaty artystyczne, na których uczestnicy przygotowywali stroje karnawałowe, które następnie zostały zaprezentowane podczas […]

Czytaj więcej...

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności