OWR

Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

Od wielu lat Koło PSONI starało się rozwijać różnorodne formy wspierania rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Na miarę swoich możliwości prowadziło poradnictwo, rozpowszechniało publikacje i literaturę fachową z prowadzonej biblioteczki, służyło rodzicom radą i wsparciem w codziennych troskach.

Zauważając coraz większe zapotrzebowanie rodzin na różne formy wsparcia, w tym także samopomoc i pomoc specjalistów, oraz bazując na własnych doświadczeniach życiowych opracowano projekt OWR. Koło prowadzi OWR od września 2003r. na mocy Aktu Powołania przez Zarząd Główny  PSONI i za zgodą Prezydenta Miasta w budynku użyczonym dla PSONI.
Zadania i cele OWR:
 • niwelacja poczucia izolacji i zagubienia rodzin,
 • rozszerzenie i zintensyfikowanie działań samopomocowych na rzecz wspierania rodzin,
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat niepełnosprawności, praw i możliwości uzyskania świadczeń,
 • tworzenie autentycznych więzi międzyludzkich, rodzinnych środowiskowych umożliwiających lepszy przepływ informacji oraz wsparcia i wzajemnej pomocy,
 • udzielanie i uzyskiwanie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, informacyjnego,
 • uaktywnienie dzieci i młodzieży w działalności twórczej (poprzez pracę w pracowni ceramicznej) oraz terapeutycznej (poprzez wspólne zabawy integracyjne, manualne,  komputerowe itp.),
 • wzrost integracji między osobami niepełnosprawnymi a młodzieżą pełnosprawną poprzez nawiązywanie bliższych kontaktów, wspólną zabawę, zdobywanie wiedzy  o sobie nawzajem.

Jest placówką działającą cyklicznie raz w tygodniu (w środy) w godzinach popołudniowych, z której mogą korzystać wszystkie chętne osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Działalność odbywa się dwupłaszczyznowo, tj. jednocześnie odbywają się spotkania i zajęcia dla rodzin, a w innych pomieszczeniach zajęcia dla osób
z niepełnosprawnością oraz poradnictwo psychologiczne. Umożliwia to korzystanie ze świadczonych usług opiekuna wraz z osobą niepełnosprawną, tj. bez konieczności zapewnienia w tym czasie opieki w domu.

Proponowane formy:

 • Samopomocowe grupy wsparcia, czyli aktywne włączenie się rodziców, mających dorosłe niepełnosprawne „dzieci” w celu podzielenia się wiedzą i doświadczeniem wychowawczym oraz możliwość pogadanek tematycznych zgodnie z potrzebami rodziców.
 • Spotkania ze specjalistami dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców, np.  z pracownikiem ZUS, Urzędu Skarbowego, prawnikiem, kosmetyczką, dietetyczką itp.
 • Poradnictwo psychologiczne w formie konsultacji oraz grupowych warsztatów tematycznych o tematyce pokonywania stresu, asertywności, emocji, rozładowania napięć, kompetencji społecznych oraz innych problemów wskazanych przez rodziców.
 • Grupowe zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, ceramicznych, relaksacyjnych, treningu autogennego, a także metod stymulujących
  i aktywizujących, jak: sportowe gry zespołowe, gimnastyka w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym. W zajęciach terapeutycznych uczestniczą okresowo wolontariusze
  z Gimnazjum nr 3, nr 4 i I LO.
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających korekcji wad wymowy oraz zdobycia umiejętności porozumiewania się i usprawniania funkcji komunikowania się.
 • Formy integracyjne, wypoczynkowe i kulturalne – rodzinne spotkania okolicznościowe
  w siedzibie PSONI oraz wyjazdowe, m.in. impreza andrzejkowa, spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa, piknik „Pożegnanie Lata”, warsztaty ceramiczne, wyjazd do teatru.
 • Szkolenia, prezentacje filmów i realizowanych programów dotyczących funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością umysłową, ich praw, potrzeby usamodzielniania, niwelowania nadopiekuńczości opiekunów, form mieszkalnictwa chronionego, aktywizacji zawodowej i możliwości zatrudniania w systemie wspomaganym itp.
 • Możliwość korzystania ze zbiorów specjalistycznej biblioteczki PSONI, zawierającej publikacje z dziedziny niepełnosprawności, poradniki dla rodziców, fachowe czasopisma.

Działania OWR umożliwiają rozeznanie sytuacji rodzin, pozwalają planować określone formy wspierania, zdiagnozować potrzeby i oczekiwania rodzin. Poprzez udział w określonych formach rodziny mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistyczną, zintegrować się i uaktywnić, poszerzyć wiedzę i świadomość w zakresie schorzeń, funkcjonowania społecznego oraz przysługujących praw i świadczeń. Osobom z niepełnosprawnością OWR daje możliwość wzrostu ich aktywności, rozwoju zainteresowań i możliwości twórczych, zniwelowania wad wymowy i polepszenia komunikacji.  Rodziny korzystające z OWR są włączane w formy życia społecznego, ograniczana jest izolacja społeczna, co daje poprawę jakości życia.

Strona główna » OWR » Ośrodek Wsparcia Rodzin
owr
owr (1)
owr (2)
owr (3)
OWR wigilia
OWR wigilia (8).JPG
OWR wigilia (11).JPG
owr zabawa
owr zabawa(2)
owr zabawa(4)
owr zabawa(6)
owr zabawa(8)
owr zabawa(9)
owr andrzejki
owr andrzejki(1)
owr ceramidła
owr ceramidła rodzinne
owr 1
dzień rodziny
dzień rodziny (1)
owr dzień rodziny
d. rodziny
dzień matki
zajęcia
mikołajki
mikołaj
mikołaj1

Pliki cookie
Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności Polityka prywatności