Konferencja podsumowująca projekt

19 marca br w sali konferencyjnej  Domu „Uzdrowienie Chorych”, w Głogowie odbyła się konferencja pt. „Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
podsumowująca i upowszechniająca projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”
oraz wymiana doświadczeń w budowaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Program Konferencja - Zatrudnienie wspomagane.jpg
DSC01043_1.JPG
DSC01045_1.JPG
DSC01047_1.JPG
DSC01048_1.JPG
DSC01055_1.JPG
DSC01057_1.JPG
DSC01058_1.JPG
DSC01063_1.JPG
DSC01064_1.JPG
DSC01065_1.JPG
DSC01068_1.JPG